گیلان

شرکت تعاونی توليد کودهای شيميايی پيروزکوددهقان

شرکت صامت تک خزر (نیوساد)

شرکت تولیدی سیرنگ پلاستیک خزر

شرکت روغن موتور ستاره لاهیج

شرکت تولیدی گیلان

شرکت شیشه و پنجره جهان آینده گیلان

شرکت صنایع بهداشتی فومن وش

شرکت پارس زر آسا

شرکت رنگ و رزین پارس سیمین

شرکت پارس پاک (سهامی خاص)

شرکت اطلس پلیمر زرین شمال سهامی خاص

شرکت عایق پلاست سهیل سهامی خاص

شهروز ملاح

فرآوری و ساخت لوله ماد

سحر فوم گیلان

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی