کرمانشاه

شرکت کالا تجارت دالاهو

شرکت تیبا دارو

سبز کام غرب کرمانشاه

نوشین گل بیستون

فرآورده های گوشتی یاران قصر

شرکت صنعتی وبرودتی صبا غرب سهامی خاص

صنایع غذائی نگار کنگاور

صنایع غذایی دالاهوآریا

صبح سحرغرب

مجتمع صنایع غذایی لبنی وبستنی میهن

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی