همدان

فرآورده ها ي نسوز تيان

شرکت کنترل گاز اکباتان

ارابه نسیم هگمتانه

بتون سپهرهمدان

پروفیل نورالوند

ثمین نورد همدان

صنایع آهن وفولاد همدان

مهندسی ارزیاب جوش اکباتان

لوله وپروفیل افق الوند

تعاونی سیماپلاستیک غرب

مهندسی نگین سوله اسدآباد

فن آوری نوین صنعت هگمتانه

پارت پالیزان کشت

ذوب فلزات ولیعصر

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی