همدان

شرکت بهتاک ملایر

شرکت نهالستان پردیس

شرکت قدس ملایر

شرکت تک افروز ملایر

شیرین صنعت بهار

سردخانه قندیل بهار

تعاونی شیرین توشه بهاران

تعاونی کیان سراب نهاوند

یاقوت تاک ملایر

تعاونی تولید رنگین کمان پارسه نهاوند

درخشان تاک ملایر

لواشک بهداشتی مقدم

تاک شهدبهار

آذین سیر

شبنم صحرا

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی