مازندران

زرین پرشیا صنعت پارس

هواصنعت پيشرو شمال

بردیا ماشین

IRAN FPL - مرکز طراحی و ساخت فلزیاب دیجیتال -

شرکت ماشین سازی نوظهور

شرکت تولیدی صنعتی بهپاک ساز

شرکت مازند فیلر

شرکت حرارت گستر بهشهر

شرکت صنایع گرمایشی جوشان آمل

کارخانجات ماشین آلات کشاورزی آروید

شرکت بازرگانی مبتکر قائمشهر

شرکت تولیدی صنعت لاریم گستر

شرکت میوه تابان

شرکت صنایع بخار البرز آمل

شرکت سلمان متانی بور خیلی

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی