سمنان تولید سیم و کابل روکشدار

راهدارصنعت کیهان سهامی خاص

شرکت پنجاب الکتریک

شرکت کابل سپهر البرز

شرکت سیم و کابل سپهر آرا کومش

شرکت کسری الکتریک ماهان

شرکت سیم وکابل ارتباط الکتریک سمنان

پنج آب الکتریک

پارس صنعت رسانا

شرکت تولیدی وصنعتی سیم وکابل مهدیشهر

رسانابرق

شرکت شاهرودکابل افشان

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی