زنجان اوره با پوشش گوگردی

شیمیایی سبز سلفچگان

شرکت محصولات گوگردی کاسپین سهامی خاص

شرکت شیمیایی سبز سلفچگان

شرکت کیان ارژن

شایانکار

شرکت شیرازشیمی فارسنیمه فعال

گوهرشیمی ماهان

بهینه ریس زنجان بهپوشان

شرکت آذرشهاب زنجان

شرکت راهان توان

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی