خوزستان

شرکت پویش صنعت خوزستان

شرکت آب پخش صنعت جنوب

پارسیان بالابر صنعت

شرکت تلاش گران فولاد پویا

شرکت ماشین فولاد جنوب

شرکت راصد صنعت توسعه

شرکت تانتال

شرکت فن آفرینان ساخت

کیمیا سرد جنوب

شرکت تعاونی صنعت کاران دزفول

شرکت قلعه ماشین سیوان

شرکت پرکیش اروند

شرکت پیشرو صنعت کارون اهواز

شرکت همراهان کار اهواز

جمعه جرفی

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی