خراسان رضوی

ساخت بنرتبلیغاتی

آریا سامانه سرو تجارت

شرکت رایانه ای میلان افزار

شرکت شهرک فن آوری صنایع غذایی و بیوتکنولوژی

شرکت نوژن رایانه پارس

شرکت مشاور نرم افزار میلیونر

شرکت نوین افزار

شرکت مشاوران تدبیر پرداز آویژه

شرکت توس آشنا

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی