خراسان رضوی

شرکت گروه صنعتی استیل سازه شرق

شرکت در ثمین توس

شرکت میلاد شرق

شرکت مجتمع یادگار

شرکت پیشگامان پلاستیک خراسان

شرکت استیل گاز مشهد

شرکت آدنیس (سهامی خاص)

شرکت سپیده جام توس

شرکت مجتمع تولیدی چینی مقصود

صارم ساز تیوا

الکترو استیل

لادیز گاز توس

بهسوز شعله پارسیان

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی