خراسان جنوبی

زعفران قاین

مواد غذایی نگین مقدم خاوران

مجتمع نساجی جنوب خراسان

انارین

شیرین سویا پرشیا

شرکت کشاورزی زعفران وزرشک گل آفرین قهستان سهامی خاص

جیحون کویر

آرد سفید گلبرگ

مهین نظام دوست

آب تبرک مزارکاهی

نوشابه سازی بیرجند

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی