تهران دامداری ها و مرغداری ها

شرکت مجتمع کشت و صنعت لانه مرغ

شرکت رفاه گستران پیروز

شرکت سپید ماکیان

شرکت مجتمع مرغ مادر تخمگذار حاجی زاده

شرکت زامیار آریایی

شرکت ترنج طلایی مینو در (بوقلمون پردیس)

شرکت مرغداری ثامن جوجه تهران

شرکت مزرعه مادر مرغ فتحی

شرکت مجتمع مرغ مادر یاران نوین خاصبان

شرکت گروه سینا

شرکت میلاد جوجه

شرکت گروه تولیدی کریمی

شرکت سپید ماکیان لازنگ

شرکت روکت اینترنشنال

شرکت مرغ مادر درخشان

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی