تهران خوراک دام و طیور و آبزیان

شرکت شیلاتی میلاتون جنوب

شرکت کیان دانه پارس اسپادانا

شرکت شید ارشیا سپهر

شرکت سوربن شمال

شرکت گروه تولیدی پویا صدف

شرکت پروار گران پاسارگاد

شرکت آریا دالمن

شرکت گروه تولیدی پاورین

شرکت فراز دانه آوند

شرکت سپاهان دانه پارسیان

شرکت ماکیان نوآور

شرکت لوهمن

شرکت تهران دانه

شرکت تعاونی کشاورزی مرغداران مرکز

شرکت افزودنی های ایتوک فردا

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی