تهران تولید لامپهای الکترونیکی

مهندسی نانو پرتو

دمازا

شرکت شارامواج قدرت

شرکت کاپاسیتورپارس

شرکت مهندسین مشاور آرا تجهیز سیستم

گروه صنعتی ماه تابان الکتریک

شرکت جنرال الکترون کیت

شرکت بافر تک

طراحی و تولید آماک کوشا

نوآوران پرشین الکترونیک

یا سا نت

مهندسی کنکاش پایانه

راه بردهای هوشمند

طراحی صنعتی سیمرغ مدار

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی