تهران اشنایدر

شرکت مهندسی ویرا صنعت نماینده اشنایدر و زیمنس در ایران

ملادیوم

شرکت فروشگاه برق گستر

شرکت سرو پایش

شرکت توسعه فناوری اطلاعات ایرسا نوین

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی