تهران

شرکت افشان نگار آریا

شرکت افزودنی های ایتوک فردا

شرکت روز آفتابی نوتاش

شرکت چای دلشاه

شرکت زبر زعفران

شرکت پویا خجسته

شرکت گل هستی

شرکت مرغداری ثامن جوجه تهران

شرکت پنجره سبز جهان نما (ویواریا)

شرکت مزرعه مادر مرغ فتحی

شرکت آروین صنعت ایرانیان (آرماشین)

شرکت مجتمع مرغ مادر یاران نوین خاصبان

شرکت چایکاران کاشف

شرکت ایران آکواریوم

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی