تهران

شرکت سپید ماکیان

شرکت سپاهان دانه پارسیان

شرکت گروه صنعتی قابوس هیتر

شرکت مه آوران هنر آزما

شرکت مجتمع مرغ مادر تخمگذار حاجی زاده

شرکت ماکیان نوآور

شرکت لوهمن

شرکت زرین دوش پارس

شرکت زامیار آریایی

شرکت تهران دانه

شرکت تولیدی و صنعتی طلوع فردیس

شرکت توسعه و تجهیز صنایع فرافن فراز

شرکت تعاونی کشاورزی مرغداران مرکز

شرکت دشت بن شن

شرکت ترنج طلایی مینو در (بوقلمون پردیس)

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی