تهران

شرکت دیدبان صنعت پویا

شرکت مبنا دیزل Mabna Diesel

شرکت سروش تلکام (مسئولیت محدود)

شرکت خدمات ماشین های اداری تهران

شرکت گارد صنعت

شرکت پویا الکترونیک ایرانیان

شرکت دنا ترانس

شرکت تولیدی مروارید ساز خزر

شرکت ارمغان نوین دوریس

شرکت پاپیروس

شرکت تهران دُر آسیا

شرکت باکسیران

شرکت صنایع نیروگاهی پایا انرژی سبز

شرکت بتا صنعت ایلیا

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی