تهران

شرکت توسعه نیروگاه های دیزلی پارسیان

شرکت مهندسی برق قدرت سراج

شرکت حامی توان پارسیان

شرکت مهندسی افروز انرژی پایا

شرکت آداک کنترل آریا

شرکت تجهیزات صنعتی فرانیر

شرکت پیشگامان سامانه های ایمن پاسارگاد

شرکت بازتاب نما

شرکت تجهیزات الکترونیک و نور مدیا

شرکت تلفن کار گستر

شرکت بازرگانی مهدی الکترونیک آسیا

شرکت پرسو الکترونیک رادمهر

شرکت کارا دوهزار

شرکت وارم گروپ ایرانیان

شرکت آریانا ویژن کاسپین

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی