بوشهر

صنایع غذایی به با

شرکت جزیره مرجانی بوشهر

شرکت نان و مواد غذایی بوشهر روز

شرکت آجیل و خشکبار مجلسی

شرکت یخ باران پارس

شرکت صنایع غذایی شیرین مهر سیراف

شرکت کشتارگاه صنعتی پارسی مرغ جنوب

شرکت مارگون پارس

شرکت صنایع غذایی ماکان شهد

شرکت شیر پاستوریزه نسیم دریا خلیج فارس

شرکت صنعتی و تولیدی آدیش واد

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی