البرز

زین اعتبار

شرکت ساتن کو

شرکت مهندسی لاستیک (مل)

شرکت صنایع کابل کنترل امجد

شرکت معارف صنعت و نوآوران

شرکت فروزش پخش

شرکت امید سرای ایرانیان (اوسیکو)

شرکت تولیدی و صنعتی ممتاز

شرکت آذر موتور مبین

شرکت مهر آسای بم

شرکت صنایع شیشه نشکن سایپا

شرکت گروه صنعتی برنز

شرکت تراک صنعت

شرکت قطعه سازان میثاق

شرکت فراکلون

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی