اصفهان

آسان تولید سپاهان

شرکت مهندسی ساخت صنایع نفت

شرکت فنی و مهندسی خندق

شرکت راک سپیدان صنعت

شرکت فولاد سازه نگین اصفهان

شرکت کیا دیزل اسپادان

شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان

شرکت مجتمع صنایع قائم رضا

شرکت گروه هرمیس

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی