اصفهان

گلاب و عرقیات چهل حصاران

ماهان تکنیک

شرکت بازرگانی مصلا

شرکت هدف عصر طلایی

شرکت صنایع غذایی پالیز سپاهان

شرکت صنایع غذایی مهر آرا

شرکت صنایع غذایی طبیعی کشتزار سبز

شرکت سیمین فر

شرکت عسل شهدینه گلها

شرکت محصولات بدون قند و رژیمی کامور

شرکت عسل گل انگبین خوانسار

شرکت تولیدی آرد هرند

شرکت صنعت کیمیا (صنایع غذایی سلام)

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی