آذربایجان شرقی

شرکت وتکو (آرمان استیل یدک)

شرکت شاهین خودرو آذر

شرکت کارخانه فنی مهندسی صبری

شرکت پولادیش کامپوزیت

شرکت صنایع تولیدی مسماری

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی