شرکت ها و کارخانجات

رنگ پرشین فام

مشاوره و مدیریت فروش آراد

شرکت ژاله نوش

مک اهواز

کارخانه نشاسته خوشه فارس

پلیمر پلاست

زرین تجارت مرجان

نواوران صنعت پارس

ساینا نورفشان

تیک سازان جنوب

شرکت مرکب سفید _ سگال

فرداد بافت

بسته بندی استرچ پالت و کارتن درنا ماشين

فضل فولاد اصفهان

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی