شرکت ها و کارخانجات

بازرگانی فراز یزد

کاوه زرین

مهندسین مشاور و تحقیقات خانه سبز زانوس

خشکباران

مهندسان مشاور بهراد

ملادیوم

چاپ کیاما

نانوشیمی حیان یزد

سبا سیستم

شرکت طراحی و چاپ ققنوس

مدرن افروغ گستران انرژی سهامی خاص

یکتا دوک

كاتو الكتريك

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی