شرکت های کامپیوتر و فناوری اطلاعات

شرکت مهندسی وایا فرا اندیش

شرکت بازرگانی و خدماتی البرز تجارت ویستا

شرکت فن آوران اطلاعات سوشیانس

شرکت سپاروک جم

شرکت رسا رایانه

شرکت فن ‌آوری اطلاعات پارسیان میزبان

شرکت آتیس سگال

شرکت ایرانHP

شرکت ورد سان

شرکت مهندسی و پژوهشی شیوه نرم افزار

شرکت رهیاب رایانه گستر

شرکت مشاورین برنامه ریز

شرکت سالیان انفورماتیک

شرکت فن آوری اطلاعات پارمیس

شرکت نوین ایده پرداز آدنا

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی