شرکت های کامپیوتر و فناوری اطلاعات

شرکت مهندسی نگین اندیشان پیوند

شرکت بین المللی انفورماتیک سیستم آوران

شرکت ماشینهای اداری پرینت سان

شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پارس پردازش سدید

شرکت تهران فام پویا

شرکت مهندسی پارسیس

شرکت پیشرو گستر جنوب

شرکت نوژن رایانه پارس

شرکت فن آوران سپاکو

شرکت نرم افزار امن پرداز

شرکت فراز رایانه کیهان

شرکت دلتا همراه پرداز شرق

شرکت گروه فن ‌آوران صنایع داتیس

شرکت شبکه گستر داده های آریا دیتا نت

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی