شرکت های کامپیوتر و فناوری اطلاعات

شرکت ایکام ایران

شرکت فن آوری اطلاعات فاتحستان

شرکت فن آوران سیستم دلفین

شرکت آریان وب

شرکت فناوران اطلاعات ارنا (ارنا هاست)

شرکت فهیم پرداز

شرکت طراحان بوعلی

شرکت آمال پویان

شرکت پویا پرداز دوران

شرکت سازگار الماس شرق

شرکت مهندسی فراتر از رایانه سایبرتک

شرکت فنی بازرگانی برد اسکن

شرکت نوین ایده کارا توسعه

شرکت پیشگامان داده پردازی آرتمن

شرکت رایا شبکه تیم

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی