شرکت های کامپیوتر و فناوری اطلاعات

شرکت شهرک فن آوری صنایع غذایی و بیوتکنولوژی

شرکت بنیان

شرکت گروه پرتو بیتا

شرکت مهندسی تفکر

شرکت سامانه گستر سبز

شرکت صبا پرداز

شرکت الگوریتم پویا

شرکت رایان سیستم ایرسا

شرکت فرا پردازان فردا (مسئولیت محدود)

شرکت تحلیلگران بارکد آریا

شرکت تجارت هوشمند

شرکت مؤسسه فرهنگی رسانه پویا

شرکت بهین سامان هوشمند نگار

شرکت ماشینهای اداری ماهان گستر

شرکت خدمات کامپیوتری بایتکو

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی