شرکت های کامپیوتر و فناوری اطلاعات

شرکت آریا فن آور مهر

شرکت ایران اینترنت

شرکت الماس هوشمند ایرانیان

شرکت ایمن افزار شایگان

شرکت آلفا تجارت ایرانیان

شرکت خدمات اینترنت پرشین تلکام

شرکت توسعه نرم افزاری پارسیان مهر

شرکت پرند سیستم گستر آیریک

شرکت ایده پردازان اسطوره

شرکت معماران عصر ارتباط

شرکت گروه طرح طرفه

شرکت مهندسی رایان توان افزار

شرکت نرم افزاری پرشین ویژن

شرکت راهکار سیستم سامان

شرکت نوین فارم

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی