شرکت های کامپیوتر و فناوری اطلاعات

شرکت همگامان پویا

شرکت سپهر رایانه نهاوند

شرکت ارقام نت

شرکت فنی مهندسی تحلیل پردازش پرشیا

شرکت رایان آریاز وستا

شرکت پارس ویرا سپهر

شرکت بانی اس ام اس

شرکت نوآوران ارتباطات دوران

شرکت نویان سحر پایدار

شرکت گروه صنعتی آذرخش تکنیک

شرکت ره آورد سامانه های امن

شرکت دقیق فرآیند سیستم(DFS)

شرکت پرداز گستر ارتباطات برلیان

شرکت نماد گستران نارون

شرکت مشبک ایده پرداز ژوبین

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی