شرکت های کامپیوتر و فناوری اطلاعات

شرکت خط طلایی ایرانیان

شرکت تهران کار آرا

شرکت رایان داده پرداز پویش

شرکت خانه سیستم

شرکت آراد سامانه

شرکت پیشگامان نوین ارسطو

شرکت نو اندیش

شرکت شبکه گستران خوارزمی

شرکت دهکده ارتباطات سمر

شرکت رایا سیستم اکباتان

شرکت گروه مشاورین ورانگر نوین

شرکت گسترش ارتباطات زیتون

شرکت سیب رایان اسپادان

شرکت رایان تچرا سیستم

شرکت ارتباط پارسه شهریار

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی