شرکت های کامپیوتر و فناوری اطلاعات

شرکت مهندسین فناوری اطلاعات فرسان

شرکت تجارت ماندگار

شرکت گروه فن آوا

شرکت سخا رایانه توس

شرکت حسابداری بیلان برتر

شرکت پارتوس داده ورز

شرکت الگوریتم پایا

شرکت مشاور نرم افزار میلیونر

شرکت فناوری اطلاعات طرح نگار

شرکت توسعه رسان پاسارگاد

شرکت هادی حساب رایان نوین

شرکت مشاوره هاله افزار

شرکت تنویر رایانه

شرکت زوبین

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی