شرکت های چوب و سلولوزی

شرکت پیشرو صنعت شایان (مسئولیت محدود)

شرکت تولید فیبر ایران

شرکت سهند چوبین در(سهامی خاص)

شرکت کبریت تبریز

شرکت تولیدی مرجان

شرکت لطافت کیش

شرکت فرآورده های کاغذ تهران پیوند

شرکت تولیدی و بازرگانی ماه نو ظهوران

شرکت طرح پرداز پایا

شرکت کاغذ تحریر فام

شرکت تولیدی کامبین (مسئولیت محدود)

شرکت فرمهای تجارتی ایران

شرکت سلولزی آنا

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی