شرکت های چوب و سلولوزی

شرکت ساسان چوب آپادانا

شرکت تافت آرین

شرکت سامان صانع اصفهان

شرکت توسعه صنایع انرژی ماکان

شرکت دارکوب شرق

شرکت صنایع چوب ایرانا

شرکت رایان برگ

شرکت آورده های چوبی کارینا

شرکت صنایع سلولزی ماریناسان

شرکت هیدروفیل دنیای حریر

شرکت تعاونی برگ حریر یزد

شرکت تیوا تحریر (مسئولیت محدود)

شرکت صنایع تولیدات کاغذی خراسانی

شرکت حریر سازان

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی