شرکت های چوب و سلولوزی

شرکت پارسیان حریر البرز

شرکت آرین شیمی

شرکت صنایع چوب خورشید تراشه

شرکت ملامین سازه تبریز

شرکت ارنا طراحان فرم

شرکت استاک

شرکت گروه صنعتی آذران چوب تبریز

شرکت کیان چوب

شرکت اشنیز (چوبینه سازان)

شرکت گالری ادوا

شرکت دکو آرت

شرکت چوبین سازان نمای پارسا

شرکت صنایع چوب آستان قدس رضوی

شرکت زرین سلولز

شرکت گروه صنعتی پرقو

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی