شرکت های چاپ و بسته بندی

شرکت اندیشه تجارت ماد (مسئولیت محدود)

شرکت پژوهش و نشر یادآوران

شرکت پرشین چاپ

شرکت تولیدی ایران چسب

شرکت ماهنامه مزرعه داران

شرکت گروه ایران آلارم

شرکت فصلنامه کاشی و سرامیک

شرکت انتشارات بنی هاشم

شرکت انبوه سازان مسکن ایران سما

شرکت مجتمع چاپ پارس نوین

شرکت نشریه خودرو امروز

شرکت نشریه صنعت صدا و تصویر

شرکت انتشارات ژرف اندیشان

شرکت نمایندگی روزنامه جام جم

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی