شرکت های پیمانکاری

شرکت ساختمانی تأسیساتی دشت ارژن

شرکت خدمات مهندسی مشاور ایران

شرکت صنعت خط و پالایش

شرکت آرمانیر

شرکت فرآیند عمران

شرکت ساختمانی مولدینگ

شرکت باروبن

شرکت آسال بتن

شرکت پخش فولاد ماهان تهران

شرکت ساختمانی و تأسیساتی همپایه

شرکت خدمات حفاری پارس راک

شرکت آداش پرشین

شرکت مهندسی افلاک ساز آبان

شرکت مهندسی ایده آل انرژی سیستم (شعله پارس سابق)

شرکت طلیعه پارس قائم (خاص)

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی