شرکت های نساجی پوشاک و چرم

شرکت کفش مهپا

شرکت خواب گستر سولماز

شرکت آریا چرم

شرکت ریسندگی و بافندگی مهر تابان کویر کاشان

شرکت کانون تولید ایران

شرکت تولیدی مرسده

شرکت سراجی گلریز

شرکت کهن چرم پویا

شرکت نوین مانکن

شرکت نساجی الهیه

شرکت آرین ایمن نساج

شرکت چرم آس

شرکت ایمنی صنعتی کاوه

شرکت پویا پارچه کیمیا

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی