شرکت های نساجی پوشاک و چرم

شرکت نوین چرم

شرکت الماس بافت امید

شرکت صنایع نساجی نساج پور سپاهان

شرکت بازرگانی ابریشمی

شرکت اطلس شیمی

شرکت نفیس نخ

شرکت پوشش طب اصفهان (علوی)

شرکت ریمارتی

شرکت رویال خواب آسایش

شرکت برگ سبز هما

شرکت پلی استر آریان بوشهر

شرکت نخ رنگ

شرکت تولیدی کفش پاچرمی

شرکت شوبات

شرکت پود ایران

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی