شرکت های مبلمان دکوراسیون داخلی و نمایشگاهی

شرکت نور سازان

شرکت آلمیکو

شرکت آروین رسانه

شرکت نما سازان هوپمن

شرکت قفسه سازی ایران فولاد (مسئولیت محدود)

شرکت کیمیا نگار سطوح

شرکت بارو سیستم

شرکت فرآذین تهران

شرکت مبلمان کازابلا (خانه قشنگ)

شرکت آوید سازه کارا

شرکت راش نرسی

شرکت آراشیان کومه آکاژو

شرکت آب سکون آکواریوم

شرکت گروه صنعتی وصال صنایع

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی