شرکت های مبلمان دکوراسیون داخلی و نمایشگاهی

شرکت ژوبین

شرکت پارس دکوراژ بین الملل

شرکت گروه صنعتی به در رنگین (به شوکو)

شرکت فن آوری اتوماسیون (فاد)

شرکت مبلمان اداری اجلاس

شرکت صنایع تولیدی حیدری

شرکت آریا پرتو

شرکت کارشیو پردازان

شرکت ساختمانی پانه سازان

شرکت سایه گستر

شرکت ساسکو

شرکت دژ پاد بایگان

شرکت هنری نقشینه طرح ترنج (مسئولیت محدود)

شرکت آذین نمای پارس

شرکت پردازشگران صنایع لیزری آب و نور

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی