شرکت های لوازم خانگی و صنایع دستی

شرکت مؤسسه فنی تکنیک کاران

شرکت تولیدی فر

شرکت فرش زرین بته

شرکت فیدکو

شرکت گروه تولیدی صنعتی پارس تجهیز

شرکت آسیا نگار افزار

شرکت کیان تجارت آپادانا

شرکت دلپسند فرش

شرکت در ثمین توس

شرکت عرشیا الکترونیک

شرکت نساجی سبحان

شرکت هرند نائین

شرکت آروین دی

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی