شرکت های لوازم خانگی و صنایع دستی

شرکت فرش اکباتان

شرکت فرش زر بافت آریا

شرکت فرش نگین ابریشم مشهد

شرکت فرش کلاسیک

شرکت فرش شاهکار کویر یزد

شرکت گروه صنعتی شادمان (نگین الماس)

شرکت گروه نساجی آوین پویای تهران

شرکت محک ماشین

شرکت اسپانتا

شرکت آینه نوید

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی