شرکت های لوازم خانگی و صنایع دستی

شرکت نوین انجماد (لوازم خانگی نرسی)

شرکت مدرن تجارت دیانا

شرکت اف پی

شرکت گروه تولیدی سبزه ریز

شرکت لوازم خانگی جبال

شرکت صنایع استیل شیردل

شرکت بازرگانی شهر آرا تاوریژ

شرکت ستاره آسمان کویر کاشان

شرکت زمرد زرین کاشان

شرکت تاب سان باف مهر

شرکت نساجی بهارستان بیدگل

شرکت مجتمع نساجی نور پایتخت

شرکت نگین بافت آسایش کاشان

شرکت فرش پردیس تهران

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی