شرکت های لوازم خانگی و صنایع دستی

شرکت سی رنگ نگین مشهد

شرکت هود فابر نوین

شرکت شیشه سازان نقش ترنج

شرکت آبگینه جام جم

شرکت آسیاب کار صنعت (Rak)

شرکت پیشگام صنعت ظروف

شرکت لرد شید

شرکت گروه ای ان سی

شرکت پگاهان سپهر ایرانیان

شرکت تولیدی لوازم خانگی مه پویا

شرکت تولیدی کاوه کویر

شرکت ماد پلاستیک (مادکو)

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی