شرکت های لوازم خانگی و صنایع دستی

شرکت فرش نخ ابریشم میاندوآب

شرکت آریانا افق پرشین

شرکت زیبا سازان کیانا

شرکت رنگارنگ

شرکت ریواک

شرکت روژ کالا

شرکت الماس کاران

شرکت آذر بیتا

شرکت آذر سوزان تبریز سیلوان

شرکت پارس بلور

شرکت برلیان

شرکت راک گلاس

شرکت مهرگان راهبر صدر

شرکت کرکماز (برلیان چابهار)

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی