شرکت های فلزی جوشکاری و ریخته گری

شرکت جهان کار اصفهان

شرکت تولیدی صنعتی الکترو مس

شرکت پروفیل پایا اصفهان

شرکت پروفیل آسیا

شرکت گداز نوین

شرکت پولاد شمش آریا

شرکت توسعه قالبهای ساختمانی آپادانا بنا

شرکت تولیدی مطلق

شرکت مرسل قالب

شرکت مجتمع آلومینیومی حکمتی

شرکت میلاد کن

شرکت گروه صنعتی قائم

شرکت فولاد سازه خزر

شرکت ارگ پادیر ایرانیان

شرکت آرشا استیل سهند

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی