شرکت های فلزی جوشکاری و ریخته گری

شرکت قالب سازی شهاب

شرکت مهندسی خوردگی غدیر

شرکت تولیدی و صنعتی ایران پرلین

شرکت جهانگرد

شرکت کهن صنعت سپاهان

شرکت مس راد تهران

شرکت کارخانجات اسکلت فلزی سامان سوله

شرکت صنایع فلزی خوانسار

شرکت مجتمع پایا ذوب کاوه

شرکت صنایع فلزی المهدی

شرکت کاریران سوله

شرکت ذوب آذران کاوه

شرکت صنایع بسته بندی پویا نگار اصفهان

شرکت کاریز پارت صنعت

شرکت آلومینیوم نقره فام

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی